Site home page

Design Science Research Group

Dit is de website van de Design Science Research Group (DSRG). De DSRG is een Community of Practice op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De groep is in februari 2006 opgericht door Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven, en Daan Andriessen, lector methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan Hogeschool Utrecht.

Het doel van de DSR is het bieden van een forum voor onderzoekers, die ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowel specifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek – besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmee die methodologie verder te ontwikkelen. De gesprekken binnen de DSRG hebben steeds een focus op de praktijk van het doen van onderzoek: waar loop je in die onderzoekspraktijk tegen aan, hoe moet je hier tegen aankijken, hoe pak je dat aan?

De groep komt vier maal per jaar bijeen bij de Hogeschool Utrecht. Heb je belangstelling om lid te worden de groep of wil je een keer een bijeenkomst bijwonen stuur dan een email aan de secretaris Daan Andriessen.

Dagverslag

Het dagverslag van ons lustrum werkcongres 13 oktober 2016
‘Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking’

Met het werkcongres ‘Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking’ 13 oktober 2016 op de RDM campus in Heijplaat, vierde de Design Science Research Group (DSRG) haar tienjarige bestaan. Een unicum...Read More »


Werkcongres Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking

De Design Science Research Group organiseert op 13 oktober een werkcongres. Centraal staat de vraag hoe doorwerking van onderzoek naar de praktijk kan worden bevorderd met behoud van methodologische grondigheid.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de impact die wetenschappelijk onderzoek heeft op de samenleving. De Minister van Onderwijs...Read More »


Themabijeenkomst Design Science Research Group over Ontwerpgericht onderzoek in het hbo-onderwijs

Hogeschool Utrecht

Maandag 6 februari 2017

Tijd: 09:45 uur – 15:30 uur

UITNODIGING

Student: “Mijn onderzoek betreft echt een heel uniek probleem! Daar is nooit eerder onderzoek naar gedaan.” Vraag jij je als docent in het hbo af hoe je het onderzoekend vermogen van jouw studenten kunt verhogen? Hoe studenten praktijkgericht onderzoek kunnen doen dat...Read More »


Workshop: Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: een inleiding

Workshop

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: een inleiding

Het doel van de workshop is om geïnteresseerde onderzoekers kennis te laten maken met ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (OWO). Tijdens de workshop worden onder andere de volgende aspecten van OWO behandeld:

  1. OWO als een effectieve manier om wetenschappelijke kennis, die gericht is op het verbeteren van de praktijk,...Read More »